System kominowy koncentryczny powietrzno-spalinowy do gazu lub do oleju wykonany ze stali kwasoodpornej.

System kominowy koncentryczny powietrzno-spalinowy przeznaczony do odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych z zamknięta komorą spalania oraz kotłów turbo.

W/w system zbudowany jest z dwóch współosiowych przewodów, z których wewnętrzny tj, spalinowy odprowadza spaliny na zewnątrz do atmosfery, natomiast zewnętrzny tj. powietrzny pobiera powietrze z otoczenia.

Elementy systemu spawane są plazmowo, a szczelność na kondensat zapewniają uszczelki silikonowe umieszczone w przetłoczeniach kielichów rur wewnętrznych.

Przewody można leczyć z jednościennym wkładem kominowy.

Dostępne średnice:
60/100
80/125
100/150